AANKOOP & VERKOOP                         HUUR & VERHUUR                           BEHEER

Maaskade 38, 5911 EX Venlo
info@wooninfocenter.nl
+31 (0) 77 321 21 00

Inspectie en oplevering

Nadat u de huur heeft opgezegd komt de makelaar van Wooninfocenter Perfekt de kamer / huurwoning bekijken. Wij bekijken of u zaken aan de kamer / woning heeft veranderd, die in de oude staat terug gebracht moeten worden. We bepalen dan ook of er nog reparaties door de huurder uitgevoerd moeten worden. Ook wordt bepaald of er achterstallig onderhoudswerk is waarvan de kosten voor u als huurder zijn. Het is dus belangrijk als u een kamer / woning via Wooninfocenter Perfekt huurt, u weet wat u wel en niet mag veranderen en wat als u vertrekt weer in oude staat moet worden teruggebracht. Of dat nodig is hangt mede af van de technische staat van de voorzieningen die u heeft aangebracht.

Het gehuurde dient bij het einde van de huurovereenkomst leeg en in goede staat van onderhoud aan ons te worden opgeleverd. Onder goede staat wordt onder meer verstaan: goed schoonmaken, het verwijderen van vloerbedekking, ondervloeren en lijmresten, gordijnrails en het herstellen van daardoor ontstane schade, zoals het dichten van boorgaten. Indien de kamer / woning bij aanvang van de huurovereenkomst is gerenoveerd, dan verwachten wij een teruggave in diezelfde staat !

De inspectie van de woning bestaat uit een voor- en eindinspectie. Voor de voorinspectie van de woning maakt de makelaar van Wooninfocenter Perfekt telefonisch een afspraak met u. Tijdens de voorinspectie wordt in overleg de datum bepaald voor de eindinspectie en oplevering van het gehuurde. Bij de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden, die zijn overeengekomen bij de voorinspectie, goed zijn uitgevoerd.

Als de woning helemaal in orde is – dus schoon en in goede staat – dan geeft u de sleutel(s) terug aan de makelaar van Wooninfocenter Perfekt.

VOORINSPECTIE

Wat houdt de voorinspectie in?
Tijdens de voorinspectie wordt de staat van de woning door de makelaar van Wooninfocenter Perfekt samen met u beoordeeld. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent. De voorinspectie vindt ca. drie weken plaats voor het einde van de huurovereenkomst.

Als tijdens de voorinspectie blijkt dat er gebreken aan de woning zijn of dat u wijzigingen zonder toestemming van verhuurder aan de woning heeft aangebracht, kan dit betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog werkzaamheden moet verrichten om het gehuurde in goede, nette en oorspronkelijke staat achter te laten. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd op een mutatieformulier. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar. De eventueel door u uit te voeren werkzaamheden moeten voor de eindinspectie zijn uitgevoerd.

Niet waargenomen gebreken tijdens voorinspectie
De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Hierdoor kan het gebeuren dat de makelaar van Wooninfocenter Perfekt niet alles kan zien en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken voor uw vertrek door u zijn hersteld. Als u veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doet u er verstandig aan dat tijdens de voorinspectie aan de makelaar van Wooninfocenter Perfekt te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, kunt dat het beste aan de makelaar van Wooninfocenter Perfekt vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en wordt geconfronteerd met gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u alsnog moet uitvoeren.

Asbest
In woningen met een bouwjaar vóór 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Het is mogelijk dat dit pas zichtbaar wordt na het verwijderen van bijvoorbeeld vloerbedekking. Als u vermoedt dat er asbestdelen in of onder de huidige vloerbedekking of in lijmresten aanwezig zijn, neemt u dan contact op met Wooninfocenter Perfekt. Verwijdert u in dat geval de vloerbedekking of zeil niet voor de voorinspectie. De makelaar geeft u tijdens zijn bezoek wel of géén toestemming om deze zaken te verwijderen.

EINDINSPECTIE

De oplevering
Met de makelaar van Wooninfocenter Perfekt maakt u een afspraak voor de gezamenlijke eindinspectie van de woning. Deze afspraak wordt tijdens de voorinspectie al gemaakt. Tijdens de eindinspectie van de woning controleert de makelaar van Wooninfocenter Perfekt de staat van de woning en of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken tijdens de voorinspectie. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dit geldt ook voor de zaken die u uit de woning had moeten verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan zullen wij die werkzaamheden op uw kosten moeten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op. Deze kosten brengen wij u in rekening middels verrekening met de waarborgsom en, indien van toepassing, een factuur voor het resterende openstaande bedrag.

Ook van de eindinspectie wordt door de makelaar van Wooninfocenter Perfekt een rapport opgemaakt, dat zowel door hem als door u wordt ondertekend. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Bij de eindinspectie moet u ook alle sleutels van de woning inleveren. Tevens worden de meterstanden genoteerd.

Algemeen

Huurbetalingen
Huur en servicekosten
Overlast

Huur opzeggen

Opzeggen
Eindafrekening

Reparatie en onderhoud

Spoed of geen spoed
Wat doet u
Zelf klussen

WOONINFOCENTER PERFEKT