AANKOOP & VERKOOP                         HUUR & VERHUUR                           BEHEER

Maaskade 38, 5911 EX Venlo
info@wooninfocenter.nl
+31 (0) 77 321 21 00

Opzeggen huurovereenkomst

Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Eerst dient u uw huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor een voor- en eindinspectie van het gehuurde. Onze adresgegevens zijn als volgt:

Wooninfocenter Perfekt
Maaskade 38
5911 EX Venlo

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst moet u het volgende in acht nemen:

Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, per (aangetekende) brief of deurwaardersexploot. Hierbij moet u de opzegtermijn in acht nemen, die in de huurovereenkomst is aangegeven. Bij woningen geldt na het eerste huurjaar een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand / betalingsperiode. In de brief moet in elk geval staan om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst opzegt, uw telefoonnummer en nieuwe adres. De brief moet zijn ondertekend door de huurder(s) die zijn vermeld op de huurovereenkomst. In geval van overlijden dient de relatie van de ondertekenaar tot de huurder te worden vermeld. Een kopie van de akte van overlijden moet worden bijgevoegd.

De huurbeëindiging gaat in op de laatste dag van de maand, met inachtneming van de wettelijke één kalendermaand / betalingsperiode. Stuurt u dus de brief tussen 01 mei en 31 mei, dan eindigt de huurovereenkomst op 30 juni. Na ontvangst van uw brief zal Wooninfocenter Perfekt telefonisch een afspraak met u maken voor de voorinspectie.

Huurtoeslag stopt op het moment dat u op uw adres wordt uitgeschreven bij uw gemeente. U moet zo snel mogelijk na uw verhuisdatum uw verhuizing melden bij uw gemeente (kijk op de website van uw gemeente voor de voorwaarden).

Algemeen

Huurbetalingen
Huur en servicekosten
Overlast

Huur opzeggen

Inspectie en oplevering
Eindafrekening

Reparatie en onderhoud

Spoed of geen spoed
Wat doet u
Zelf klussen

WOONINFOCENTER PERFEKT