AANKOOP & VERKOOP                         HUUR & VERHUUR                           BEHEER

Maaskade 38, 5911 EX Venlo
info@wooninfocenter.nl
+31 (0) 77 321 21 00

Spoed of geen spoed

In artikel 9 van uw huurovereenkomst staat vermeld wie de (technische) beheerder van uw kamer / appartement / woning is. Het is mogelijk dat Wooninfocenter Perfekt NIET uw beheerder is. Neem in dat geval dan ook enkel contact op met de in artikel 9 genoemde beheerder !

Spoed

Als er tijdens kantooruren een storing optreedt, welke met spoed moet worden verholpen, kunt u contact opnemen met Wooninfocenter Perfekt via 077-3212100.

Spoedeisende storingen (noodsituatie) buiten kantoortijd, welke direct verholpen moeten worden, kunt u rechtstreeks melden bij Wooninfocenter Perfekt via 077-3212100.

Mocht er geen sprake zijn van nood, maar laat u toch onnodig actie ondernemen door derden, dan de zijn de kosten voor uw rekening.

Geen spoed

Zaken van algemeen onderhoud, een kapot licht op de galerij, buitenschilderwerk of een loszittende tegel of een wandcontactdoos zijn allemaal vervelend, maar vereisen geen spoed. Klachten van technische en niet spoedeisende aard dient u schriftelijk te melden via info@wooninfocenter.nl met eventuele foto’s als bijlage.

 

 

Algemeen

Huurbetalingen
Huur en servicekosten
Overlast

Huur opzeggen

Opzeggen
Inspectie en oplevering
Eindafrekening

Reparatie en onderhoud

Wat doet u
Zelf klussen

WOONINFOCENTER PERFEKT