AANKOOP & VERKOOP                         HUUR & VERHUUR                           BEHEER

Maaskade 38, 5911 EX Venlo
info@wooninfocenter.nl
+31 (0) 77 321 21 00

Huur en servicekosten

Iedere maand betaalt u huur voor uw woning. Het totale huurbedrag bestaat uit:

 • de netto huur (of kale huur);
 • de servicekosten (evt. incl. voorschot verwarmingskosten, elektra, water).

Netto of kale huur

De netto of kale huur betaalt u voor het gebruik van uw woning. Dit is het bedrag waarover Wooninfocenter Perfekt de jaarlijkse huurverhoging berekent. De Belastingdienst gebruikt dit bedrag voor het berekenen van de huurtoeslag.

Servicekosten

Maandelijks betaalt u een voorschot voor de servicekosten. Servicekosten betaalt u voor diensten en leveringen, die Wooninfocenter Perfekt voor u uitvoert. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Deze servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en Wooninfocenter Perfekt is afgesproken en vastgelegd. De diensten en leveringen worden over het algemeen voor een geheel woongebouw of complex afgesproken. In overleg kunnen de diensten en leveringen worden uitgebreid of beperkt.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

 • Schoonmaak van de algemene ruimten;
 • Elektrakosten van de verlichting in de algemene ruimten;
 • Ontstoppen riolering;
 • Onderhoudsabonnement c.v.-ketel;
 • Huismeester.

Bij kamerverhuur kan onder meer gedacht worden aan:

 • Gaskosten (koken en stookkosten);
 • Elektrakosten;
 • Waterverbruik;
 • Internetvoorzieningen
 • BsGW gebruikerslasten;
 • Onderhoudsabonnement c.v.-ketel;
 • Gebruik van gemeenschappelijke wasmachine en -droger.

De servicekosten zijn niet voor iedere huurder hetzelfde. Dit hangt af van de voorzieningen in het betreffende gebouw en de afspraken die zijn gemaakt tussen de huurder(s) en Wooninfocenter Perfekt, alsmede bij kamerverhuur naar rato van de grootte van uw kamer.

Voorschot

Het bedrag dat u iedere maand aan servicekosten betaalt, is een voorschot. Eén keer per jaar krijgt u van Wooninfocenter Perfekt een overzicht over het voorgaande kalenderjaar met een eindafrekening servicekosten.

In het overzicht ziet u:

 • De werkelijke servicekosten van het afgelopen jaar;
 • Het voorschot dat u het afgelopen jaar al betaald heeft;
 • Of u geld terug krijgt of moet bijbetalen;
 • Of het voorschot verandert.

Onderdeel huurovereenkomst

De servicekosten zijn onderdeel van uw huurovereenkomst. U kunt deze niet opzeggen. Door het tekenen van de huurovereenkomst bent u met de servicekosten akkoord gegaan.

Termijn opstelling servicekostenafrekening

Wooninfocenter Perfekt streeft ernaar de afrekening binnen 2 maanden na ontvangst van de eindafrekeningen van desbetreffende leveranciers (WML, Eneco, BsGW, enz.) aan de huurders te sturen, maar er is geen sanctie wanneer het overzicht te laat wordt verstrekt. Voor een aantal diensten en leveringen moet Wooninfocenter Perfekt eerst zelf een afrekening ontvangen om te kunnen verrekenen met de huurders en is Wooninfocenter Perfekt dus afhankelijk van derden. Een te late afrekening betekent ook niet dat u later geen nabetaling hoeft te doen.

Wijziging maandelijkse voorschot

Het maandelijkse voorschotbedrag mag door Wooninfocenter Perfekt niet tussentijds worden verhoogd. Enkel wanneer tijdens de eindafrekening blijkt dat er een herziening van het voorschot dient te gebeuren, zal Wooninfocenter Perfekt een wijziging hiervoor doen.

Administratiekosten

Voor het berekenen en opstellen van de eindafrekening servicekosten mag Wooninfocenter Perfekt administratiekosten in rekening brengen bij de huurder. De volgende vergoedingen vindt de Huurcommissie redelijk:

 • Stookkosten (kosten gasverbruik): maximaal 2% van het totale bedrag (incl. eventuele BTW)
 • Overige kosten: maximaal 5% van het totale bedrag (incl. eventuele BTW)

Als Wooninfocenter Perfekt de verdeling van de stookkosten heeft uitbesteed aan een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is, vindt de Huurcommissie een vergoeding van maximaal 1% van het totale bedrag (incl. eventuele BTW) redelijk.

Algemeen

Huurbetalingen
Overlast

Huur opzeggen

Opzeggen
Inspectie en oplevering
Eindafrekening

Reparatie en onderhoud

Spoed of geen spoed
Wat doet u
Zelf klussen

WOONINFOCENTER PERFEKT